„Chcem ísť po svojich vlastných nohách“ - Nadácia VÚB

Ukončenie projektu VUB  „Chcem ísť po svojich vlastných nohách“

 

   Celkom 108 hodín  absolvovali naši klienti Domu nádeje a Sociálneho centra Šurany  v rámci kurzov usporiadaných  z grantu Nadácie VÚB.  O absolvovaní kurzov boli vydané  osvedčenia, ktoré mali za cieľ vyhodnotiť účasť klientov a ich aktivitu na kurze. Projekt „Chcem ísť po svojich vlastných nohách“ v podporenej sume 4000.-€  začal dňom 1.1.2012 a úspešne bol ukončený 30.9.2012.

     Kurzov sa zúčastnilo v priemere 18 klientov,  spoločne z Domu nádeje v Bratislave a Sociálneho centra Šurany.        

Cieľom kurzov bolo pracovať na sebe samom,  čo spočívalo,  učiť sa novým metódam pri práci,  asertivite vo vzájomných vzťahoch, zlepšenia vyjadrovacích a argumentačných schopností, posilnenie ich integrácie do života pri hľadaní zamestnania, novej chuti do práce a tým udržiavania pracovných návykov a hygieny.  Okrem toho kurzy priniesli aj  obohacujúcu priateľskú atmosféru,  stretnutie s odborníkmi  v danej oblasti, poradenstvo  a záujem o život klienta.

Prebehnuté kurzy z prostriedkov projektu VUB: 

Kurz komunikačných zručnosti  4x  - celkom 16 hod

Kurz varenia  4 x   - celkom 32 hod

Kurz finančného vzdelávania  4x - celkom 16 hod

Kurz nácvik praktických zručnosti pri hľadaní zamestnania  4x - celkom 16 hod

Kurz nácvik praktických zručnosti – starostlivosti od domácnosť  4x -  celkom 16 hod

Kurz praktické zručnosti pri pestovateľských prácach 2x - celkom 12 hod

 

Zakúpený materiál  z projektu VÚB  v hodnote 2000.-€:  hrnce, sklokeramické sporáky,

mikrovlnky,  vysavač,  elektrický robot, varná konvica, domáce potreby , semená, čistiace

potreby, kancelárske potreby, knihy, cestovné.

  

 

Nadácií VÚB patrí srdečná vďaka za poskytnuté prostriedky  na činnosť  v oblasti vzdelávania klientov.