Čo sú konferencie

 

 

Konferencia

 

je základnou organizačnou zložkou Spolku sv. Vincenta de Paul. Tvorí ju spoločenstvo členov (asi 10 až 20). Konferencie pôsobia ako najrôznorodejšie dobročinné združenia v prostredí miest a dedín, v mestských štvrtiach, krúžkoch mládeže, školských a univerzitných zariadeniach, apoštolských strediskách, profesionálnych združeniach, farnostiach a pod. Konferencie sú pripájané do medzinárodného združenia Spolkov sv. Vincenta de Paul jeho Generálnou radou v Paríži. Konferencia vzniká na ustanovujúcej schôdzke záujemcov o členstvo v Spolku.

 

O zameraní činnosti si rozhodujú sami členovia konferencie podľa svojich možností a obvykle sa orientujú na miestne sociálne problémy.

 

Podrobnejšie sa dočítate v našich stanovách. Pokiaľ máte záujem, môžete si detailne pozrieť činnosť jednotlivých konferencií...