Nadácia Orange

 

Nadácia Orange  - Grant „Prekročme spolu bariéry“

Potešte sa s nami -  tak by sme mohli nazvať grant „Prekročme spolu bariéry“, ktorý nám bol priznaný z Nadácie Orange vo výške 1200.-€ pre Sociálne centrum Šurany.

Grant je určený na chov hospodárskych zvierat, oviec, kôz, hydiny a na pestovanie plodín v  Sociálnom centra Šurany  v  čase od 1.6 – 31.10.2012.

Úlohou grantu je zvýšiť sebestačnosť a samostatnosť klientov, podporiť rozvoj a udržiavanie pracovných návykov, posilnenie aktívnej účasti klienta na riešení svojej nepriaznivej sociálnej situácie, rozvoj tímovej spolupráce v deľbe práce a zodpovednosti.

Nadácii Orange patrí naša vďaka za poskytnutý grant, ktorý pomôže klientom v zariadení  k pracovnej aktivite -  chuti k práci a  v konečnej miere aj chuti z úžitku dobytka / mäsa,  mlieka a vypestovanej zeleniny/

  • ico
  • ico