Organizačná štruktúra

 

Základnou organizačnou jednotkou SVdP je tzv. KONFERENCIA. Je to autonómne spoločenstvo, ktoré si svoju činnosť volí dobrovoľne a riadi si ju samostatne. Na čele konferencie pozostávajúcej asi z 5 až 20 členov je jej predseda. Je želateľné (nie povinné) duchovné vedenie kňazom, prípadne zodpovedným jednotlivcom miestnej farnosti. Konferencie sa schádzajú 1 až 4-krát mesačne, kde hodnotia a plánujú svoju činnosť.

 

Konferencie združené v rámci jednej krajiny tvoria celok, ktorý sa väčšinou nazýva SPOLOK SV. VINCENTA DE PAUL (skratka SVdP) s prívlastkom tej-ktorej krajiny. U nás napr. je to SVdP na Slovensku. Na jeho čele je Národná, event. Hlavná rada. Na Slovensku máme Národnú radu, ktorej členmi sú zástupcovia všetkých konferencií. Títo si volia výbor pozostávajúci z prezidenta, viceprezidenta, tajomníka, pokladníka a hospodára. Konkrétna krajina si musí vypracovať stanovy - tie musí schváliť národná Konferencia biskupov, až potom nasleduje schválenie stanov a prijatie do celosvetovej organizácie SVdP a to Generálnou radou v Paríži.

 

V rámci kontinentov sa vytvárajú regióny väčšinou podľa jazykovej a geografickej príbuznosti. Na Európskom kontinente v súčasnosti sú 4 EURO-Regióny:1. anglofónny - Veľká Británia, Írsko, Škótsko, Wales
2. germanofónny - Nemecko, Švajčiarsko, Tirolsko, Rakúsko, Holandsko, Belgicko - Flámsko
3. frankofónny - Francúzsko, Taliansko, Španielsko, Portugalsko, Belgicko - Valónsko, Luxembursko, Malta, Monako, Turecko
4. región pre strednú a východnú časť Európy (prevažne slovanské krajiny) - Albánsko, Bulharsko, Čechy, Estónsko, Chorvátsko, Litva, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Rusko, Sibír, Slovensko, Slovinsko, UkrajinaNa čele stojí koordinátor regiónu. Zástupcovia jednotlivých regiónov sa pravidelne stretávajú, hodnotia a plánujú činnosť i družobné styky bohatších krajín s chudobnejšími. Napríklad Slovensko má družbu s Holandskom.

 

Na čele svetovej organizácie SVdP je GENERÁLNA RADA v Paríži.