Sociálne centrum - útulok Šurany

 

Šurany - Kopec 14

 

Vážení sympatizanti a priatelia!

 

Naše sociálne centrum začal budovať kňaz Rudolf Priedhorský v roku 2001. Centrum v súčasnej dobe slúži pre sociálne slabé vrstvy obyvateľstva, ako sú odchovanci z detských domovov a ľudia nachádzajúci sa v tiesni. Nakoľko ale vzrastá počet ľudí, ktorí potrebujú našu pomoc, pristúpili sme k celkovej rekonštrukcii a rozšíreniu centra.

 

Doterajšia kapacita bola 20 osôb, po úplnom dobudovaní centra bude možné poskytnúť pomoc až 50 občanom. Pre nás, členov, ale i sympatizantov centra je dôležité, čo robíme. Ak v tom vidíte zmysel, ak aj do Vášho života vstúpil Ježiš so svojou láskou, ak vidíte ovocie našej práce pre Pána v našich chudobných bratoch a sestrách a záleží Vám, aby sme pokračovali ďalej - teraz je čas konať. Môžete podporiť dostavbu sociálneho centra a byť účastní na práci, ktorú konáme. Prosíme Vás, pomôžte nám v dobudovaní a prevádzke sociálneho centra.

 

Veľmi sa tešíme na Vašu pomoc a pozývame Vás na návštevu.

 

Konferencia sv. Justína de Jacobis
IČO: 34074431
Bankové spojenie: VÚB 1446255459 / 0200

 

Pokiaľ prejavíte záujem o potvrdenie o darovaní peňazí na odpočet z daňového základu, na požiadanie Vám ho vystavíme.

 

Potom Kráľ povie tým, čo budú po jeho pravici: "Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma; bol som pocestný a pritúlili ste ma..." (Mt 25,34-35)

15. september 2005 - 1. výročie posviacky kaplnky - agapéČlenovia konferencie s obyvateľmi útulku15. september 2005 - 1. výročie posviacky kaplnky - agapé15. september 2005 - 1. výročie posviacky kaplnkyOslava 50. narodenín chovanca útulku (2006)Kaplnka sociálneho centra - páter Jozef SlezákOslava 50. narodenín chovanca útulku (2006)Oslava 50. narodenín chovanca útulku (2006)Oslava 50. narodenín chovanca útulku (2006)KaplnkaDom sv. Petra - november 2004Dom sv. Petra - január 2005Obyvatelia útulkuKaplnka a jedáleňO prácu nebola núdza...